ROOMS

Phuzaikaew : )

อำเภอวังน้ำเขียว ขึ้นชื่อว่าเป็นโอโซนอันดับหนึ่งของประเทศ รีสอร์ตภูทรายแก้วขอพาทุกท่านได้มาสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง สูดกลิ่นอายความบ้านๆใกล้ชิดธรรมชาติ ผ่อนคลาย ทิ้งความกังวลเอาไว้ก่อน และเปิดใจให้เราได้บริการท่านอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ

ใกล้ดาว

บ้านพักบนเนินสูงที่สุดของรีสอร์ต

 • 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 • พักได้ห้องละ 2 คน

เคียงดาว

บ้านพักขนาดกำลังดี

 • 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • สามารถพักได้ 4 คน

บ้านริมน้ำ

บ้านพักริมน้ำบรรยากาศดี

 • 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • สามารถพักได้ 4 คน
 • รวมอาหารเช้า

จันทร์สวยฟ้าใส

บ้านพักขนาดกำลังดี

 • 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • สามารถพักได้ 2 คน

บ้านชมจันทร์

บ้านพักหลังใหญ่สำหรับครอบครัว

 • 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
 • มี 3 ห้องได้แก่ ห้องชมจันทร์ 1 2 และ 3
 • ห้องชมจันทร์ 1  พักได้ 2 คน
 • ห้องชมจันทร์ 2 และ 3 พักได้ห้องละ 4 คน

บ้านม่านหมอก

บ้านพักขนาดกำลังดี

 • 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • พักได้ห้องละ 4 คน

บ้านเพิ่มสุข

บ้านพักสไตล์ Bamboo Hut หลังเล็กๆ น่ารัก

 • 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • พักได้ห้องละ 4 คน

บ้านอัญมณี

บ้านพักหลังน้อยอยู่ใกล้จุดชมวิวของรีสอร์ท

 • 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
 • พักได้ห้องละ 4 คน

บ้านแสนสุข

บ้านพักหลังใหญ่สำหรับครอบครัว

 • ประกอบด้วยห้องแสนสุข 1 และ 2
 • 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • พักได้ห้องละ 4 คน

บ้านสวนแก้ว

บ้านพักหลังใหญ่สำหรับครอบครัว

 • ประกอบด้วย ห้องสวนแก้ว 1-3
 • ห้องสวนแก้ว 1 พักได้ 2 คน
 • ห้องสวนแก้ว 2 และ 3 พักได้ 4 คน

บ้านอุ่นรัก

อีกหนึ่งบ้านพักขนาดกำลังดีของรีสอร์ต

 • 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • สามารถพักได้ 4 คน

บ้านถุงเงินถุงทอง

บ้านพักหลังใหญ่สำหรับครอบครัว

 • ประกอบด้วยบ้านถุงทอง 1 , 2 และ 3
 • พักได้ห้องละ 2 คน

บ้านทวีโชค

บ้านพักหลังใหญ่สำหรับครอบครัว

 • ประกอบด้วยบ้านทวีโชค 1  และ 2
 • พักได้ห้องละ 4 คน

บ้านจันทร์กระจ่างฟ้า

บ้านพักหลังใหญ่สำหรับครอบครัว

 • ประกอบด้วยบ้านจันทร์กระจ่างฟ้า 1  และ 2
 • พักได้ห้องละ 4 คน

บ้านอิงภูริมเขื่อน

 • [ห้องอิงภู ] 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 2 คน
 • [ห้องริมเขื่อน ] 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ 2 คน

บ้านชมหมอก

 • บ้านพัก 2 ห้องนอน ห้องละ 4 คน รวมเป็น 8 คน

บ้านอิงฟ้า

 

 • บ้านพัก 1 ห้องนอน ห้องละ 4 คน รวมเป็น 8 คน

คลับเฮ้าส์

ที่นั่งชมวิวพักผ่อน

 • บริการอาหารเช้า กาแฟ
 • นั่งชมวิวเขาแผงม้าได้ 360 องศา
 • ถ่ายรูปวิวเขาเคล้าสายหมอก และชมพระอาทิตย์ได้อย่างสวยงาม

 

บ้านพบดาว

บ้านพักสำหรับ 4-8 ท่าน  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องละ4ท่าน


 

บ้านอิ่มสุข 1-5

บ้านพักสำหรับ 2-15ท่าน  5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ห้องละ2-3ท่าน


 

บ้านรักจัง

บ้านพักสำหรับ 2-4ท่าน  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องละ 2 ท่าน


 

บ้านรักจริง

บ้านพักสำหรับ 2 ท่าน  1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ